Zatvorite
Pronađite Coloplast web stranicu svoje države

Izjava o privatnosti

Ova izjava o privatnosti govori vam za što će se koristiti informacije koje dostavljate te sa čime se slažete prilikom pružanja osobnih informacija. Coloplast poštuje privatnost osobnih informacija i štitit će povjerljivost informacija koje unesete u ovaj obrazac. 


Možemo vas kontaktirati

Može vas kontaktirati Coloplast ili jedan od naših predstavnika – tj. tvrtki u sastavu grupacije, ugovornih strana, dobavljača ili davatelja usluga – putem telefona, e-pošte, pisma ili drugih načina komunikacije, ali samo za svrhe naznačene gore. Coloplast u takvim slučajevima jamči da predstavnik postupa u skladu s relevantnim odredbama za zaštitu privatnosti, kao i s uvjetima navedenima u Izjavi o privatnosti.


Slažete se sa sljedećim

Slanjem svojih osobnih informacija slažete se s time da ćemo spremati i koristiti te informacije kako bismo: • obavještavali vas o novim proizvodima i uslugama tvrtke Coloplast,• obradili vaše narudžbe,• kontaktirali vas putem e-pošte, obične pošte i/ili telefona radi pojašnjenja vaših zahtjeva. Imajte na umu da se takvi telefonski pozivi mogu snimati,• zbog općenitih administrativnih razloga i u svrhu arhiviranja.

 


Kako okončati komunikaciju i spremanje podataka

Ako više ne želite primati komunikacije iz tvrtke Coloplast – ili želite da izbrišemo vaše osobne podatke – obratite se lokalnoj službi za korisnike tvrtke Coloplast putem e-pošte na xxx@coloplast.xx i navedite da želite prekinuti sve komunikacije. 

Zatvori

Free sample - free shipping

Thank you for your order

Receipt

Pogledajte verziju za desktop